Zwaluw- & insectenwanden

Oeverzwaluw- en insectenwanden pas je zo in parken in bebouwd gebied in. Het leert kinderen meer over de natuur.

 1. Wat is het?

  De holten vormen broed- en schuilplekken voor vogels en insecten.

 2. Hoe werkt het?

  Een oeverzwaluwwand bestaat van nature uit zandwanden. Een kunstmatige oeverzwaluwwand kan gerealiseerd worden met gaten in een betonnen constructie. Een insectenwand bestaat uit hout en rietmateriaal. In de gaatjes in het hout en riet kunnen de insecten nesten maken en hun eitjes leggen.

 3. Waarom is dit Building with Nature?

  Oeverzwaluwwanden- en insectenwanden kunnen toegepast worden in harde materialen en hiermee goed ingepast worden in (getijdenparken in) de bebouwde omgeving. BwN maatregelen richten zich op water- of oevergebonden natuur. Oeverzwaluwwanden kunnen in combinatie met andere BwN maatregelen toegepast worden. Dat versterkt water- en oevergebonden natuur.

  Zwaluw- en insectenwanden

0%