Natuur in de stad was gewoon

Natuur in de stad was gewoon!

De waterkant vormde ooit een levendig toneel van een stad in volle bloei. Land, water en het gebruik ervan vloeiden op een natuurlijke manier in elkaar over. De rivier en het achterland voorzag ons van water, eten, transport en een aantrekkelijke recreatieplek waar het goed toeven was.

Veerkrachtig en adaptief

Veerkrachtig en adaptief

Natte en droge gebieden, zoet en zout water, diversiteit in planten en dieren: de stad was aantrekkelijk, de belevingswaarde groot, gezond om in te wonen en veerkrachtig. Niet al te zwaar belast, paste het systeem zich makkelijk aan als nieuwe ontwikkelingen daarom vroegen.

We dwaalden af

We dwaalden af...

Onderweg naar vooruitgang ging techniek ons leven vergemakkelijken. Bijna gedachteloos offerden we ons contact met de rivier en de natuur op. De stad verstedelijkte en versteende. Met de stroom van de rivier, zo leek het, dreef wat eerst van waarde was steeds verder van ons af.

Vooruitgang heeft een prijs

Vooruitgang heeft een prijs

Het is druk geworden in de stad en dat blijft zo. In 2030 leeft 80% van de wereldbevolking in delta- en kustgebieden. Als gevolg van klimaatverandering is het soms te lang warm, soms te lang nat. Met grote maatschappelijke en economische schade als gevolg. De keuzes van nu beïnvloeden ons leven straks.

Terug naar de roots, vooruit naar de toekomst

Terug naar de roots, vooruit naar de toekomst

De symbiose tussen de krachten van de natuur, het multifunctionele karakter en gebruik van de waterrijke omgeving creëert het fundament voor veerkrachtige, aantrekkelijke en gezonde steden in deltagebieden. Building with Nature in de stad omarmt de rivier weer als de levensader die het was. En dat is hard nodig.

Building with nature is de oplossing

Building with nature is de oplossing

BwN in de stad maakt slim gebruik van al het moois dat de natuur ons te bieden heeft en de ingenieuze manier waarop het werkt. Met wilgenbossen dempen we de golven en zo voorkomen we wateroverlast. Een getijdenpark vermindert overstromingsrisico’s. Aan deze oplossingen liggen hoogwaardige kennis en bewezen ervaringen ten grondslag.

Het slimme zit in het toevoegen van ecologische en recreatieve waarde aan veiligheid; bij dit type oplossingen gedijen dieren en planten die het leven in de stad extra cachet geven. Het maakt wonen, werken en recreëren aangenaam en gezond om in te leven. Nu en in de toekomst.

Deel 2

Building with nature in de stad werkt!

Natuurlijke taluds, golfbrekers en golfdempers, landzones die onder water kunnen lopen, ontdek hoe je Building with Nature toepast in de stad.

Toepassingen in beeld

Deel 3

Ontdek hoe het in de praktijk werkt

Bezoek Rotterdam en Dordrecht en zie hoe zij de rivier weer omarmen als levensader.

In de praktijk

1 van 6
0%